Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Інспектор з безпеки мореплавання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана морського судна - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: міжнародні нормативні акти, закони, постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи, які регламентують безпеку мореплавання; морське право; основи економіки морського транспорту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє, розглядає та узгоджує нові національні й галузеві нормативно-правові документи з питань безпеки мореплавання відповідно до вимог чинного законодавства й міжнародних конвенцій та інших угод України з цих питань. Переглядає, коригує та переробляє чинні нормативно-правові документи з метою досягнення їх відповідності вимогам чинного, законодавства України, а також міжнародних конвенцій та інших угод України з цих питань. Бере участь у підготовці необхідних матеріалів для участі Держфлотінспекції України в роботі органів Міжнародної морської організації та інших міжнародних організацій. Підготовляє пропозиції щодо впровадження в Україні міжнародних норм та розробляє заходи щодо виконання зобов'язань України за міжнародними конвенціями й іншими угодами з питань забезпечення безпеки мореплавання. Забезпечує взаємодію та співробітництво відділу безпеки мореплавання з органами Держстандарту України й з відповідними підрозділами інших міністерств та відомств, установ та організацій України з питань забезпечення безпеки мореплавання. Надає консультації працівникам судноплавних компаній із метою роз'яснення змісту вимог нормативно-правових документів із питань забезпечення безпеки мореплавання. Розглядає та підготовляє пропозиції щодо коригування навчальних, тренажерних та інших програм підготовки плавскладу в навчальних закладах і тренажерних центрах морського профілю з метою виконання вимог чинних нормативно-правових документів із питань забезпечення безпеки мореплавання.