Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Інспектор дипломно-паспортного бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи чинного законодавства; основні положення державної системи діловодства; вимоги міжнародних конвенцій щодо оформлення та видавання дипломів, посвідчень, кваліфікаційних свідоцтв; положення та керівні документи про оформлення дипломно-паспортної документації; правила користування комп'ютером; англійську мову (морську специфіку); основи організації праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Оформлює та видає дипломи, кваліфікаційні свідоцтва та інші документи, що підтверджують кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні, спеціалістам плавскладу. Оформлює, видає, перепрописує, продовжує термін дії посвідчень особи моряка. Веде картотеку дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв моряка. Реєструє в журналі видавання дипломів, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв, посвідчень моряка. Відбирає посвідчення моряка та заяви до них та інші документи, що підлягають знищенню. Веде діловодство всіх видів документів.