Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Молодший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно досліджень та розробок, що виконуються; мету і завдання виконуваних досліджень, наукову інформацію щодо цих досліджень; методи і засоби організації розробок; сучасні технології їх проведення; основні напрями розвитку водного транспорту; основи економіки та наукової організації праці; вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує наукові дослідження та розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) тем під керівництвом відповідального виконавця згідно із затвердженими методиками. Бере участь у розвідувальних дослідженнях, у проведенні експериментів, здійснює спостереження та вимірювання, описує їх і формулює висновки. Вивчає науково-технічну інформацію, вітчизняний та світовий досвід за тематикою досліджень. Самостійно вирішує нескладні теоретичні питання, розробляє методику експериментів. Складає наукові звіти (розділи звітів) за розділами (етапами, завданнями) робіт. Бере участь у підготовці науково-технічної документації за результатами виконаних досліджень. Сприяє проведенню апробацій наукових розробок у виробничих умовах. Бере участь у впровадженні результатів досліджень та розробок.