Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Інженер з підводно-технічних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з підводно-технічних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт I категорії - не менше 2 років. Інженер з підводно-технічних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт II категорії - не менше 2 років. Інженер з підводно-технічних робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з підводно-технічних робіт - не менше 1 року. Інженер з підводно-технічних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування підводно-технічних робіт; основи планування та обліку підводно-технічних робіт; основи технології проведення підводно-технічних робіт; основні технічні характеристики устаткування, спорядження та технічних засобів, що застосовуються під час проведення підводно-технічних робіт; правила та норми охорони праці під час виконання підводно-технічних робіт; основи водолазної справи; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у підготовці технічних завдань для розроблення технології та методів проведення підводно-технічних робіт. Здійснює контроль за своєчасним укладанням та виконанням договорів, підготовкою проектно-кошторисної документації на проведення підводно-технічних робіт щодо конкретних об'єктів. Розробляє місячні виробничі програми та змінно-добові завдання щодо закріпленої ділянки робіт. Організовує технічне керівництво підводно-технічними роботами. Контролює виконання графіків, технічних нормативів, термінів проведення підводно-технічних робіт. Забезпечує оптимальне завантаження плавзасобам та водолазним станціям. Визначає необхідність та коригує річні заявки на технічні засоби, обладнання, матеріали та інструменти. Контролює організацію та дотримання технології робіт на об'єктах підводно-технічних робіт. Складає та в установлені строки подає звітну та технічну документацію з виробничої діяльності на об'єктах.