Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Експерт морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, - не менше 2 років. Наявність свідоцтва компетенції.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, з нагляду за їх технічним станом; акти міжнародного права стосовно напряму діяльності; види технічних оглядів гідротехнічних споруд, процедури визначення та методи оцінки їх технологічного стану; технології ведення технічного нагляду; класифікацію гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів за типами та призначенням; особливості нагляду за різними типами гідротехнічних споруд; основні показники технічного стану елементів споруд; правила проведення промірних робіт на судноплавних шляхах та в акваторіях портів; правила складання технічної документації щодо гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів; формування та ведення Реєстру гідротехнічних споруд; організацію та методи проведення випробувань, обстежень, експертиз; методи використання технічних засобів реєстрування інформації; процедури встановлення розмірів збитків і заподіяної шкоди гідротехнічним спорудам, методи визначення їх вартості; форми та правила складання документів, що видаються за результатами технічного огляду; навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на водних шляхах; методи складання та правила коректури навігаційних карт, порадників та посібників для плавання; основи цивільного та морського права; основи морського страхування; порядок укладання договорів; форми звітної документації та обліку, правила їх оформлення; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює огляди гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів з метою оцінки їх технічного стану, визначення експлуатаційних обмежень, придатності до експлуатації та можливості державної реєстрації. Вивчає у разі необхідності технічну проектну та виконавчу документацію щодо гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів. Здійснює перевірку за результатами технічного контролю їх відповідності до вимог чинних нормативних документів. Складає за результатами технічних оглядів експертні висновки. Виконує державну реєстрацію гідротехнічних споруд і веде Реєстр гідротехнічних споруд. Видає та анулює відповідні документи за результатами наглядової діяльності. Надає консультаційну допомогу щодо проектування, будування, проведення випробувань, експлуатації, реконструкції та ремонту гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів. Бере участь у погодженні нормативних документів з експлуатації і підтримання в працездатному стані гідротехнічних споруд на піднаглядних об'єктах. Здійснює контроль за дотриманням експлуатаційними організаціями норм і правил, які регламентують безпечну експлуатацію гідротехнічних споруд. Розробляє та надає рекомендації щодо експлуатації гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, облаштування судноплавних шляхів, мінімізації ризиків і збитків, що вже сталися. Бере участь у розслідуванні обставин, пов'язаних із пошкодженням гідротехнічних споруд. Додержується професійної етики під час з'ясування обставин і причин нанесення збитків власнику гідротехнічних споруд.