Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Експерт морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією в галузі морського транспорту - не менше 2 років. Наявність сертифікату компетенції.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виконання сюрвейєрських оглядів; правила і нормативні документи Регістру судноплавства України або інших класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами; основні положення морського права; основи морського страхування й арбітражу; умови проформ чартерів та договір купівлі-продажу; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС) тощо; теорію будови суден, технологію його побудови та ремонту, методи оцінки технічного стану, надійності корпусу судна та довговічності суднових технічних засобів; англійську мову (морську специфіку); правила та керівні документи з питань охорони природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює сюрвейєрське обслуговування суден, що знаходяться в експлуатації, будуються, ремонтуються та переобладнуються, а також суднових механізмів та обладнання. Виконує огляд пошкоджень та стану судна з метою страхування, у разі його продажу, купівлі або здачі в оренду згідно із замовленням судновласника, фрахтувальника, страхувальника або інших зацікавлених сторін. Бере участь у розгляді технічної документації, нормативів, робочих креслень та ремонтних відомостей на судна. Оформляє за результатами оглядів документацію про технічний стан суден і надає пропозиції судновласникам. Бере участь у розслідуванні аварій для визначення природи, розмірів і причин втрат або пошкоджень з метою запобігання подібних ситуацій в майбутньому, обсягів ремонту або необхідної компенсації і встановленні відповідальності винної сторони. Оформлює замовникам відповідну встановлену технічну документацію та рахунки за виконані роботи з сюрвейєрського обслуговування суден.