Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Диспетчер з флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з управлінням транспортним процесом, - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила та інші керівні документи з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден; економіку та експлуатацію флоту; організацію перевезень вантажів; оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; особливості регіонів, у яких працює флот; правила перевезення вантажів; основні положення Кодексу торговельного мореплавства України, стосовно експлуатаційної діяльності флоту; основи технологічного процесу оброблення суден у портах; засоби організації та механізації диспетчерської служби; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне регулювання роботи флоту та контролює виконання суднами графіків руху, добових виробничих завдань і планів перевезення вантажів, інших виробничо-фінансових показників. Контролює забезпеченість суден необхідними матеріалами, а також транспортними засобами для доставляння до портів готової продукції. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень ходу виробничого процесу та залучає до ліквідації цих порушень інші відділи та служби підприємства. Здійснює заходи щодо виконання встановлених завдань та робіт з установленими режимами та графіками. Виконує доручення начальника служби перевезень та руху (служби експлуатації) та головного диспетчера. Веде диспетчерські журнали, складає щоденні зведення про дислокацію суден і роботу флоту, передає їх керівництву та в разі необхідності - органу управління вищого рівня. Забезпечує безаварійну роботу флоту в межах професійних обов'язків. Своєчасно інформує судна про штормові попередження та вживає заходів щодо надання допомоги суднам, що потерпають від лиха. Підтримує постійний зв'язок із портовими, санітарними, прикордонними та іншими організаціями в період приходу в порт та відходу з порту суден. Керує роботою операторів та змінних диспетчерів диспетчерської служби руху флоту й контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації.