Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу механізації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера-механіка з підйомно-транспортного устаткування не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно технічної експлуатації, ремонту підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування в портах; правила технічної експлуатації підйомно-транспортного устаткування морських портів, портових споруд і акваторій; графіки проведення технічних оглядів; порядок проведення оглядів й визначення обсягів і термінів ремонту; будову вантажопідйомних кранів, перевантажувальних машин, механізмів, установок, технологічного устаткування, вантажозахоплювальних пристроїв; правила безпечної експлуатації електроустаткування перевантажувальної техніки; порядок виконання ремонтно-профілактичних робіт; зміст технічної, звітної та облікової документації, правила її оформлення; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує загальний технічний нагляд за експлуатацією підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування, що знаходяться в веденні підрозділів порту. Здійснює контроль за введенням в експлуатацію, реєстрацією, веденням обліку та звітності щодо перевантажувальної техніки порту. Організовує її технічне обслуговування та ремонт. Забезпечує безаварійну, безпечну та високоефективну роботу перевантажувальної техніки. Організовує планування та розроблення заходів щодо поповнення парку порту новими підйомно-транспортними машинами і механізмами, технологічним устаткуванням, спеціальними перевантажувальними установками. Бере участь в розробленні та впровадженні нових прогресивних комплексно-механізованих процесів вантажно-розвантажувальних робіт на підставі використання високопродуктивної перевантажувальної техніки. Упроваджує прогресивні методи її технічної експлуатації та ремонту, удосконалює організацію праці працівників, які відповідають за її справний технічний стан. Здійснює контроль за проведенням регулярних оглядів та оперативного технічного нагляду за експлуатацією, проведенням профілактичного обслуговування й ремонту перевантажувальної техніки. Аналізує показники використання підйомно-транспортних машин та механізмів, технологічного устаткування і розробляє заходи з підвищення довговічності та надійності їх роботи. Забезпечує безпечні умови праці у разі проведення монтажу та демонтажу перевантажувальної техніки засобами порту, технічний нагляд за монтажем, що виконується сторонніми організаціями. Бере участь у розслідуванні аварійних та нещасних випадків. Вживає заходів щодо виведення із експлуатації техніки, що не відповідає вимогам безпеки праці. Організовує вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з технічної експлуатації та ремонту підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування порту. Забезпечує нагляд за дотриманням їх безпечної експлуатації відповідно до вимог діючих норм і правил з охорони праці, електробезпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Бере участь в перевірках знань нормативних документів керівних та інженерно-технічних працівників. Керує роботою підлеглого персоналу, зайнятого технічним наглядом за експлуатацією перевантажувальної техніки порту.