Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу маркетингу порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з маркетингом на морському транспорті: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство; постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань маркетингової політики на водному транспорті, з оцінювання фінансово-економічного стану порту та маркетингових показників, що характеризують стан ринку портових послуг; профіль, спеціалізацію й особливості організаційної структури порту; перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, економічного та соціального розвитку портів; організацію маркетингової діяльності в галузі морського транспорту; систему маркетингу та менеджмент; методи вивчення ринкової кон'юнктури портових послуг та розроблення заходів з прогнозування вантажопотоків, їх формування та економічного обгрунтування; тарифну політику портів; логістику; організацію рекламної справи; порядок розглядання та підготовки рекламної документації; кошториси витрат щодо маркетингу та рекламних кампаній; види та умови надання портових послуг; основи транспортного права; порядок укладання договорів; основи економіки й зовнішньоекономічної діяльності; етику ділового спілкування та ведення ділових переговорів; основи організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розробку маркетингової політики порту на основі аналізу кон'юнктури ринку портових послуг. Вживає заходів щодо збереження існуючих вантажопотоків та залучення нових. Планує та контролює усі заходи рекламно-інформаційної діяльності порту. Розробляє стратегію рекламної кампанії та заходів щодо створення позитивного іміджу порту (PR-заходи). Затверджує рекламний бюджет, контролює його використання та здійснює оцінку ефективності рекламної кампанії. Забезпечує підготовку договірної документації щодо виготовлення рекламної продукції. Затверджує фірмовий стиль порту та фірмове оформлення рекламної продукції. Організовує маркетингові дослідження ринку портових послуг, на основі результатів яких здійснює прогнозування споживчого попиту. Затверджує плани маркетингових досліджень порту. Бере участь в складанні перспективних планів надання портових послуг. Організовує вивчення поглядів, поведінки і переваг споживачів. Розробляє пропозиції щодо підвищення якості продукції та обслуговування клієнтури порту. Вивчає конкурентну позицію порту на ринку портових послуг та розробляє заходи щодо підвищення його конкурентоспроможності. Вивчає досвід завоювання позицій на регіональних і світових ринках. Визначає шляхи підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Забезпечує коригування тарифної політики порту з урахуванням кон'юнктури ринку та тарифної політики конкурентів. Координує діяльність всіх функціональних підрозділів порту зі збору й аналізу комерційно-економічної інформації та створення бази даних з маркетингу. Представляє інтереси порту у сторонніх організаціях з питань маркетингової політики порту. Здійснює координацію роботи працівників відділу, контролює ведення встановленої документації.