Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Головний диспетчер порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера або керівника в галузі управління транспортним процесом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, правила, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно організації оперативного управління діяльністю портів, з питань експлуатації флоту; керівні документи, що регламентують роботу суден в акваторії порту; технологічний процес оброблення та комплексне обслуговування суден у портах; особливості організаційної структури порту, перспективи його розвитку; спеціалізацію і територіальне розташування підрозділів порту, виробничі зв'язки між ними; техніко-експлуатаційні характеристики суден, причалів і перевантажувальної техніки портів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з організації роботи портів; організацію перевезень вантажів, пасажирів та багажу; технологію та організацію перевантажувальних робіт в портах; порядок укладання договорів; правила оформлення технічної документації; облік і звітність; заходи щодо захисту природного навколишнього середовища; інформатику, технічні засоби оперативного управління виробництвом; економіку; організацію виробництва, праці й управління; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво диспетчерською службою порту. Визначає, планує і координує роботу щодо забезпечення ритмічної діяльності підрозділів порту, виконання змінно-добових планів і технологічних процесів оброблення суден на причалах порту, здійснення договірних зобов'язань відповідно до встановлених строків. Організовує оптимальне планування добової роботи суден в порту. Контролює розставлення суден за видами робіт, враховуючи найбільш ефективне їх використання. Здійснює регулярний контроль за виконанням суднами графіків руху. Вживає необхідних заходів щодо запобігання простоїв суден та порушень графіків руху і планів перевезень. Сприяє створенню умов для своєчасного проведення вантажно-розвантажувальних робіт, раціонального використання складських площ, вантажних причалів, портової перевантажувальної техніки. Забезпечує оброблення та передачу необхідної оперативно-планової та диспетчерської документації, невідкладне доведення диспетчерською службою порту завдань до виконавців. Проводить диспетчерські наради. Забезпечує планування та організацію роботи пасажирських суден, коригування їх роботи згідно зі змінами пасажиропотоку та погодних умов. Контролює своєчасне забезпечення суден паливно-мастильними матеріалами та надання інших видів портових послуг. Здійснює контроль за правильним та своєчасним поданням інформації про штормові попередження. Вживає заходів щодо забезпечення безаварійної роботи суден та запобігання забрудненню моря. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід організації оперативно-виробничого планування і диспетчеризації роботи портів. Бере участь у розробленні й реалізації заходів щодо удосконалення оперативного планування та управління виробництвом, підвищення його ефективності. Впроваджує нові технічні засоби організації та механізації диспетчерської служби. Керує роботою диспетчерів, змінних диспетчерів та інших працівників диспетчерської служби, контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої встановленої технічної документації. Здійснює контроль за складанням встановленої звітності.