Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби морської безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією у сфері безпеки морського судноплавства: для магістра - не менше 3 років, для спеціаліста - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

Знає та застосовує у діяльності: чинні законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження, положення, правила та інші керівні документи у сфері охорони й організації морської безпеки в портах (судноплавних компаніях), забезпечення охорони конвенційних портових засобів та інфраструктури портів, морських суден, їх екіпажів і вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) щодо підвищення охорони на морі та вимоги Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code), Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, інші відповідні міжнародні конвенції та рекомендації; положення про службу морської безпеки морського торговельного порту; адміністративні, режимні, організаційні заходи щодо запобігання і припинення протиправних дій, що загрожують морській безпеці; відповідальність та функції інших організацій у сфері охорони; методологію оцінки стану охорони конвенційних технічних засобів; методи проведення інспекцій та перевірок з морської охорони; порядок проведення службових розслідувань за фактами порушення режиму безпеки; роботу з конфіденційною інформацією щодо незаконних актів на суднах і портових засобах; характер загроз, що пов'язані з порушенням морської безпеки; охоронні системи та обладнання, їх експлуатаційні обмеження; морське й транспортне право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною та спеціальною (морською і юридичною) тематикою; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво службою морської безпеки із забезпечення захисту морських суден, їх екіпажів, пасажирів, вантажів, конвенційних портових засобів від актів незаконного втручання в їх діяльність, піратства, тероризму, диверсії, загрози вибуху, контрабанди зброї, наркотиків, небезпечних речовин і пристроїв, незаконної міграції та інших суспільне небезпечних протиправних дій, які заборонено чинним законодавством та ратифікованими Україною міжнародними конвенціями. Організовує розробку нормативних документів, що регламентують діяльність підрозділів служби морської безпеки. Забезпечує несення цілодобового оперативного чергування за спостереженням стану морської охорони, прийому тривожних повідомлень (судно - берег, судно - судно), оперативне реагування на порушення морської безпеки. Контролює проведення первинного огляду стану охорони конвенційних технічних засобів з урахуванням відповідної його оцінки. Забезпечує проведення оцінки стану охорони та розробку, впровадження, виконання і перегляд планів з охорони. Здійснює регулярні перевірки з метою підтримки відповідного рівня стану охорони. Розробляє пропозиції та впроваджує зміни щодо планів з охорони. Інформує уповноважені органи й веде записи про події, що загрожують морській безпеці. Координує дії щодо виконання планів з охорони з іншими службами морської безпеки. Забезпечує своєчасну перевірку, належне калібрування і обслуговування охоронного обладнання. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації підлеглого персоналу відповідно до вимог встановлених стандартів. Здійснює проведення попередніх службових розслідувань та надання правової оцінки найбільш важливим фактам порушення морської безпеки. Контролює діяльність працівників служби на доручених ділянках роботи.