Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник портового пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з господарської та виробничо-технічної діяльності портового пункту; правила перевезень вантажів і тарифні керівництва; правила Регістру судноплавства України; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин, механізмів і портового устаткування, що встановлені в портовому пункті; організацію та технологію перевантажувальних робіт; умови оброблення й обслуговування суден у портах; чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; техніко-економічне й виробниче планування; облік і звітність; договори та угоди, укладені портовим пунктом з іншими організаціями; правила технічної експлуатації суден морського флоту; заходи щодо захисту навколишнього природного середовища; транспортне право; економіку; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво господарською та виробничою діяльністю портового пункту. Забезпечує виконання плану вантажно-розвантажувальних робіт. Керує роботою з удосконалення організації виробництва, забезпечує впровадження заходів з організації праці, удосконалення технології вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує оброблення флоту в оптимальному режимі. Керує розробленням та забезпечує впровадження заходів, спрямованих на дострокове оброблення суден та вагонів. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних і капітальних ремонтів споруд та устаткування. Вживає заходів щодо запобігання забрудненню моря нафтою й нафтопродуктами. Організовує роботу із застосування форм, систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів та методів праці. Здійснює планування, облік і складання встановленої звітності щодо виробничої діяльності портового пункту. Забезпечує безпечні умови праці. Здійснює добір працівників, розстановку та доцільне їх використання. Проводить роботу з виробничого навчання працівників. Контролює дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників технологічної та трудової дисципліни.